Les, lidé

Jezerní oblast, Anglie

Tři knihy 8

MČR v atletice 2019

MČR v atletice 2019

Prečo je ťažké všímať si, že chodíme

Team Ingebrigtsen

Časopis B

B je běžecký časopis kladoucí důraz na poctivou žurnalistiku a kvaalitní grafické zpracování, přičemž nám nejde ani tak o konkrétní téma, jako o přístup, kdy prostřednictvím konkrétního ukazujeme obecné, skrze běh zobrazujeme a reflektujeme svět, v němž žijeme, a našim autorům poskytujeme dostatek času a prostoru, aby mohli jít víc do hloubky a podívat se na věci z různých stran, aby k A dokázali říct i B.

Aktuální číslo B7

B7

B7

Cena: 290 Kč