Před čtenářem třetího čísla B postupně vyvstávají tři výraznější témata, která celým číslem prostupují a určují jeho obsahovou i formální strukturu: běh na univerzitách, běh v cizině a vzájemný vztah běhu a lezení. Richard Askwith píše o historii běhu na britských univerzitách, zatímco Milan Janoušek hovořil s Danem Noahem a Evou Krchovou o současném americkém univerzitním sportu. O běhu ve Skotsku, Čechách a Finsku se dočtete ve dvou profilových rozhovorech, které s Eddiem Stewartem a Kristiinou Mäki vedli Jiří Šoptenko a Adam Gebrian. Ve Skandinávii pak zůstanete i s orientačními běžci Janem Procházkou a Janou Knapovou. Legendy českého lezení a ultramaratonu Zorku a Petra Prachtelovi představí Petra Pospěchová ve skvělém textu, který je navíc doplněn obsáhlou fotografickou přílohou. Volnému sólovému lezení a rychlostním lezeckým rekordům se pak věnuje Eva Krchová ve své recenzi knihy Alexe Honnolda Sám ve stěně. Běh a lezení, coby dva elementární způsoby, jimiž člověk vzdoruje gravitaci, se tak na stránkách časopisu pozoruhodným způsobem setkávají. Jestliže horizontální běh směřuje k naplnění odvěké lidské touhy vzlétnout, podstatou vertikálního lezení je nikdy neztratit kontakt se zemí. Vzájemně se tak doplňují a tvoří základ lidského pohybu na zemi, stejně jako osnovu třetího čísla B.

Obsah

Když prší svisle, tak to není déšť: Rozhovor s Eddiem Stewartem
Universities and Running
(Richard Askwith)
Objevit Ameriku: Rozhovory s Danielem Noahem a Evou
Krchovou
Prostě Prachtelovci
(Petra Pospěchová)
Bota: Nike Flryknit Racer
Závod: Huť–Bratříkov–Huť
Kristiina: Rozhovor s Kristiinou Mäki
Jukola
(Jan Procházka)
Na sever (Jana Knapová)
Píseň: Není kam utéct. Bruce Springsteen: Born to Run (Jakub Kaifosz)
Film: Ohnivé vozy (Kamil Fila)
Báseň: Dlouhý den venku (Sebastian Kantor)
Kniha: Alex Honnold: Sám ve stěně (Eva Krchová)
Próza: Půlnoční běžci (Zdeněk Zapletal)
Midnight Runner: Rozhovor se Zdeňkem Zapletalem
Dlouhý běh Alstatha Fulthora
(Jan Havlíček)
Fotografická příloha: Prachtelovci