B je běžecký časopis kladoucí důraz na poctivou žurnalistiku a kvalitní grafické zpracování, přičemž nám nejde ani tak o konkrétní téma, jako o přístup, kdy prostřednictvím konkrétního ukazujeme obecné, skrze běh zobrazujeme a reflektujeme svět, v němž žijeme, a našim autorům poskytujeme dostatek času a prostoru, aby mohli jít víc do hloubky a podívat se na věci z různých stran, aby k A dokázali říct i B.

Redakce

Michal Burda
michal@babice.sk

Tomáš Luňák
@tomas_lunak

Martin Hakl
@martinhakl

Grafický design

Matěj Činčera
www.okoloweb.cz

Jan Kloss
www.zerwox.com

–––

ISSN 2464-4986
MK ČR E 22269