1 rok, 200 stran

Když jsme připravovali obsah druhého čísla našeho magazínu (jaro 2016), uvažovali jsme i o zátopkovské příloze. Zátopka pak bylo najednou všude moc a tak část nachystaného zůstala nevyužita. S výtvarníkem Jaromírem 99 jsme hovořili o komiksu Zátopek: … když nemůžeš, tak přidej!, který v té době chystal spolu se scénáristou Janem Novákem. Kniha je už dávno v prodeji, takže její finální podobu většina čtenářů zná, málokdo měl však možnost sledovat cestu, která k výsledku vedla. Společně s jednou odpovědí z připraveného, ale nakonec nepublikovaného rozhovoru Vám přinášíme několik stránek původního storyboardu, který všemu předcházel.

Jaké byly tvoje první práce na komiksu? Kdy jsi začal skicovat storyboard?

Už předtím jsem si něco málo nakreslil. Šlo o takové demo, aby lidé okolo mě měli představu. Tady je to podobné jako v hudbě. Všichni si pak přáli, abych dodržoval styl, který jsem zde naznačil, a tak si člověk často na sebe ušije bič. I v hudbě se lidem nejvíc líbí demo. Když jsme si to schválili, tak jsem se zašil na chatu a dva nebo tři měsíce jsem kreslil jen ten storyboard. Kreslil jsem ho do takového bloku, kde mi to nakonec vyšlo na těch 200 stran. Teda skoro vyšlo, poslední stránku jsem kreslil na obal. Vše hezky chronologicky. Potom při samotném kreslení, jsem mohl začít, kde jsem chtěl. U komiksu je problém, že když se kreslí chronologicky, tak se člověk časem vypracuje a ruka kreslí líp, nebo se naopak unaví a kreslí hůř. Technika kresby pak jde nahoru dolů, kdežto tady jsem mohl začít, odkud jsem chtěl, když jsem měl ten storyboard.