B Magazine Run #1

Trasa, kterou jsem o víkendech pravidelně běhal jako dlouhý běh v době, kdy jsem chodil na říčanské gymnázium i později během studií na vysoké škole. Časy, kterých jsem na trati dosahoval, už nedokážu přesně zrekonstruovat. Všechny běhy mám sice zapsané v tréninkových denících, ale časy jsem si k nim nepsal, pouze co jsem běžel, jaké bylo počasí, stav terénu a jak se mi běželo. Nicméně, co si pamatuji, tak průběh byl vždy velmi podobný: rychle rozběhnutá první půlka a pak snaha udržet alespoň trochu slušné tempo na zpáteční cestě. Jeden běh si vybavuji velmi živě, v polovině jsem byl zhruba za 37 minut a v té druhé mě z toho bolelo snad úplně všechno a byl jsem rád, že jsem doběhl ve výsledném čase 1:17–1:18. Pokud vím, rychleji jsem to neběhal. Obvyklé časy se pohybovaly mezi 1:20 a 1:25.

Běžci a běžkyně, kterým se podaří trasu zaběhnout v časovém limitu, od nás získají první číslo časopisu B. Své pokusy nahrajte na strava.com, kde je trasa uložená jako segment s názvem B Magazine Run #1. Pokud by se Váš běh se segmentem nespároval, napište nám na B@babice.sk. Soutěž není omezená časem, ale pouze počtem výtisků prvního čísla Béčka.

Časové limity
muži 1:20
ženy 1:35

Popis trasy
Start a cíl: v Říčanech u železničního přejezdu (ulice Olivova) v místě, kde modrá turistická odbočuje z ulice Roklanská dolů z kopce do ulice Pod Drahou. Po modré turistické značce vyběhnete na Kopešín a dál po ní pokračujete až na Vojkov, kde se napojíte na žlutou turistickou. Po ní poběžíte z Vojkova po lesní asfaltové cestě na rozcestí V Jedlici, vyběhnete na Klokočnou, seběhnete pod Budíkov a podél Struhařovského potoka doběhnete do Mnichovic až k místu, kde jej kříží ulice Pražská. Na mostě je křížek, kterého se dotknete a vydáte se stejnou cestou zpět. Celá cesta z Vojkova do Mnichovic vede po žluté turistické značce, pouze na Klokočné obíháte vodní nádrž naproti restauraci U Sapíků po silnici, tedy zleva, nikoli zprava, kudy jde turistická značka. Mezi Říčanami a Vojkovem se trasa běhu nikde neodchyluje od modré turistické značky.
Trasu naleznete také na mapy.cz (vyznačena jen první polovina, druhá je s ní shodná, pouze vede v opačném směru).