B8 Crossword

Nápovědu hledej v osmém čísle časopisu B věnovaném orientačnímu běhu.