MČR v přespolním běhu 2016

Praha-Motol, 19. listopadu 2016

Tomáš Luňák
26. prosinec 2016

Tomáš Luňák – @tomas_lunak

Tomáš Luňák je redaktorem časopisu B.