Martin Šrajer

Osamělost rozhněvaného mladého muže