Moskva 1980

Jiří Sýkora během své závodní kariéry občas fotil na diapozitivy. Pro radost, ale také aby zprostředkoval těm, kdo na něj čekali doma, něco málo ze svých cest. První materiál, který nám v průběhu rozhovoru pro druhé číslo časopisu B ukázal, se týkal olympiády v Moskvě. Fotografie se nám líbily a uvažovali jsme, že je otiskneme spolu s rozhovorem. Po čase však Jiří zaslal své deníkové záznamy z Etiopie a k nim ještě obsáhlejší fotodokumentaci. To vše vyšlo jako příloha zmíněného čísla. Na fotografie z Moskvy už nezbylo místo. Zveřejňujeme jej tedy až teď.