Tři knihy 2

Ve čtvrtém čísle B (jaro 2017) jsme otiskli velmi podnětný rozhovor Milana Janouška s atletickým trenérem Janem Pernicou. Toho jsme při té příležitosti poprosili, aby pro nás vybral tři knihy, které podstatným způsobem ovlivnily jeho trenérskou dráhu. Poněkud odlišně by však vypadala trojice knih, pokud by volil za sebe jako sportovce. Na takový výběr se tedy můžeme těšit někdy v budoucnosti.

–––

Vladimír Kučera, Zdeněk Truksa: Běhy na střední a dlouhé tratě
Praha: Olympia, 2000

První seznámení s touto knihou proběhlo na vysoké škole, kdy jsem se začal zaobírat teorií sportovního tréninku v běžeckých disciplínách trochu podrobněji. Chtěl jsem znát souvislosti a podstatu tréninkového procesu. Z odborných knih v češtině to byla v podstatě jediná dostupná volba a bohužel do dnešních dnů nic lepšího vydáno nebylo. Tato kniha pro mě byla ideální vstupenka do teorie běžecké přípravy a má pro mě ještě jedno specifické kouzlo – na přebalu knihy je fotka z finále olympijských her v běhu na 800 m v Sydney. V tomto finále startovaly moje tehdejší běžecké vzory – bílí kluci-půlkaři, co poráželi běžce tmavé pleti jako Bucher, Longo, Borzakovskij a pozdější vítěz Schumann. Vždycky když vezmu tuto knihu do ruky, je to jako bych se s nimi postavil na startovní čáru.

Milan Bureš, Miloš Písařík, Jan Liška, Bohdan Müller: Metodický dopis
Praha: ČSTV, 1977

Tuto knížku jsem použil spíše pro ilustraci, protože knihu, které si trenérsky považuji skutečně nejvíce, tj. Programový materiál pro vrcholový sport autorů Písaříka a Lišky, mám pouze v elektronické podobě. Jedná se o materiál již z roku 1985, resp. druhý díl z roku 1989, ale mnoho z myšlenek a doporučení k běžecké přípravě je stále aktuálních i v dnešní době. Čerpám odtud inspiraci neustále a je to první volba, když přemýšlím o nějakém problematickém bodu v přípravě běžce. Nebojím se říct, že je to moje běžecká bible. Zasloužila by si důstojného nástupce a nové vydání v dnešním kontextu pokroku vědy. Ke znalostem starší generace trenérů, které jsou obsaženy, ať již ve zmíněném programovém materiálu, nebo třeba knize na fotografii (Metodický dopis) či jiných podobných publikacích, vzhlížím s respektem a je jen škoda, že nejsou přístupné veřejnosti nebo alespoň za účelem dalšího vzdělávání trenérů, protože mají stále co říct. Obzvláště v souvislosti s poklesem výkonnosti dnešní generace běžců na delších tratích.

Brad Hudson: Coach Hudsonʼs Little Black Book
Boulder: Horsecow Publishing, 2015

K této knížce jsem se dostal díky své svěřenkyni Evě Krchové, která mi ji dovezla ze svého pobytu v Boulderu v USA, kde se připravovala právě v běžecké skupině trenéra Brada Hudsona, který je autorem knihy. S Bradem se neznám osobně, vyměnili jsme si pouze několik e-mailů, ale bedlivě sleduji jeho tréninkovou skupinu na sociálních sítích a velmi se mi líbí jeho trenérský styl a to, jak propojuje hobby běžce a profíky. Trochu jsem se u něj tímto způsobem organizace tréninku inspiroval a další inspiraci mi dala právě jeho kniha. Jak sám Brad v úvodu píše, není to kniha o tréninku, ale kniha tréninků. Jedná se o zásobník tréninků rozdělený po jednotlivých běžeckých disciplínách a je sestaven se zaměřením na elitní běžce. Z toho důvodu nelze slepě převzít jednotlivé tréninky, ale je potřeba vždy pečlivě uvážit, zda daný svěřenec bude schopen takto náročný trénink zvládnout. Pokud bych to měl shrnout, tak je to zhuštěný soubor celoživotních zkušeností skvělého trenéra, které načerpal nejen svojí aktivní trenérskou kariérou, ale zároveň studiem a pozorováním dalších světových trenérů. Jsem rád, že existují lidé jako Brad.

Běžecký trenér Jan Pernica

Photos © Johana Pošová