knihy

Malý poklad

Umění ztrácet

Poznámky k tréninku poštovních holubů a orientačních běžců

Bedýnka č. 9

Knihy roku 2020

Trenérské listy

Takovou opuštěnost jsem dosud nezažil

Dokonalá míle

Knihy roku 2019

Tři knihy 8